Når:         tirsdag 14. november kl. 09:00 - 13:00

Hvor:       Regjeringskvartalet, R5, Akersgt. 59, Oslo. Bring legitimasjon!

Tema:     HMS i petroleumsvirksomheten


Seminar om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til seminar om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten tirsdag 14. november kl. 0900 – 1300Regjeringskvartalet, R5, Akersgt. 59 i Oslo.

Regjeringens ambisjon om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS gjelder også i nedgangstider. Det er enighet om at sikkerhetsnivået i næringen er høyt, men det har også vært alvorlige hendelser og sikkerhetsmessige utfordringer de siste par årene. Det er derfor behov for å sette HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten på dagsorden, og departementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om dette temaet. Som grunnlag for stortingsmeldingen har en arbeidsgruppe med myndighetene og partene i næringen lagt frem en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet: Les rapporten her

På seminaret 14. november setter vi på dagsorden fire temaer som blir viktige i arbeidet med stortingsmeldingen og i det videre arbeidet for å sørge for et høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet:

  • Handlingsrommet i HMS-regimet: Det er aktørenes ansvar å finne gode løsninger innenfor regelverkets rammer: Hvordan brukes dette handlingsrommet i dag, og blir det utfordret?
  • Konsesjonssystemet: Hvilken betydning har dette (tildeling, godkjenning, samtykker) for sikker petroleumsvirksomhet?
  • Næringens ansvar: Hvordan følger næringen opp sitt ansvar for sikkerheten?
  • Tilsynsoppfølgingen: hvilken betydning har tilsynsoppfølgingen og hvordan blir den effektiv?

 

Programmet for seminaret finner du her: lenke til program

Svein Tore Bergestuen vil være ordstyrer på seminaret. Sentrale ressurspersoner fra myndighetene, organisasjonene og fagmiljøene vil bidra med innlegg og kommentarer.

Frist for påmelding er 1. november: lenke til påmelding